Game trượt tuyết

Trượt tuyết

Hãy theo dõi Faye kể về lần đầu tiên nhìn thấy tuyết rơi và được đi trượt tuyết. Bạn cũng học cách diễn tả tâm trạng và cảm xúc của mình bằng tiếng Anh. Nguồn: https://lachongshop.com.vn